Umowy w obrocie
gospodarczym

SZKOLENIE ONLINE

To szkolenie jest dla wszystkich, którzy:

 • chcą nauczyć się, jak przygotowuje się i sporządza umowy,
 • chcą uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas zawierania umów,
 • na co dzień mają do czynienia z umowami,
 • prowadzą własną firmę,
 • zatrudniają pracowników i podwykonawców,
 • pracują w działach sprzedaży lub zakupów,
 • chcą efektywnie współpracować z prawnikami, kancelariami prawnymi i działami prawnymi wewnątrz swoich firm,
 • biorą udział w przetargach prywatnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA,
czyli NAUCZĘ się, jak:

 • jaka jest różnica pomiędzy umową w formie pisemnej, dokumentowej a elektronicznej,
 • gdzie prawidłowo podpisywać umowy,
 • jak sprawdzić, kto może podpisać umowę w przypadku spółki, fundacji, stowarzyszenia i działalności jednoosobowej,
 • jakie są formy pełnomocnictw i co to jest prokura,
 • jak właściwie przygotować dokument umowy,
 • jak efektywnie współpracować z prawnikiem,
 • co to jest milczące i konkludentny przyjęcie oferty,
 • czym się charakteryzuje umowa ustna,
 • czym różni się wypowiedzenie od odstąpienia od umowy,
 • od kiedy mamy do czynienia z umową, jaki jest ich podział i jak się je zawiera,
 • jak zawiera się umowy w trybie ofertowym i negocjacyjnym,
 • jakie są warunki prowadzenia negocjacji i na czym polega tajemnica negocjacji,
 • czym charakteryzuje się zawarcie umowy w trybie przetargu,
 • jak zawiera się umowę w trybie aukcji i co to jest wadium,
 • co to jest list intencyjny, umowa przedwstępna i warunkowa,
 • kiedy należy zawierać umowy w formie aktu notarialnego,
 • jak zgodnie z prawem zmienić umowę.

Szkolenie online. Jak to działa?

Szkolenie składa się z określonej liczby filmów do oglądania online na specjalnej platformie.

Kupując szkolenie otrzymuje się dostęp do platformy na okres 3 miesięcy.

Każdy samodzielnie decyduje kiedy się szkoli i ile czasu na to poświęca. My podpowiadamy najlepsze rozwiązanie.

Pod każdym filmem można pobrać materiały szkoleniowe w formie pdf.

Szkolenie zostało zrealizowane przez kilkuosobowy zespół z użyciem najwyższej jakości sprzętu.

LICZBA LEKCJI
10

CZAS TRWANIA
2 h 32 min

MATERIAŁY POMOCNICZE
pdf

OPIS PROBLEMU

Profesjonaliści na co dzień mają do czynienia z umowami. Z jednej strony je czytają i podpisują, z drugiej — piszą lub zlecają do napisania prawnikom. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat rodzajów umów, ich form oraz praktycznych aspektów ich zawierania i rozwiązywania. To szkolenie umożliwi Państwu bardziej komfortową pracę oraz pozwoli uniknąć popełnienia wielu błędów. Szkolenie składa się z dwóch modułów i podsumowania. Każdy moduł zawiera po pięć lekcji. Każda lekcja to jeden film, w trakcie którego trener objaśnia wybrane zagadnienia.

ZALETY SZKOLENIA

 • Kurs przedstawia zagadnienie kompleksowo: uwzględnia zarówno teoretyczny, jak i praktyczny aspekt zawierania umów.
 • Wiedza przekazana jest w sposób przystępny w formie krótkich materiałów wideo.
 • Nauka przebiega w przyjemnej i życzliwej atmosferze.
 • Szkolenie składa się z profesjonalnie nagranych i opracowanych materiałów wideo o obrazie i dźwięku świetnej jakości.
 • Uczestnicy otrzymują dodatkowo materiały do pobrania w formie pdf.
 • Przekazujemy wiedzę w atrakcyjnej i innowacyjnej formie.
 • Szkolenie prowadzi doświadczona trenerka, który przeprowadził do tej pory ponad 800 godzin szkoleniowych.

Program szkolenia

Moduł 1: Umowa: definicja, rodzaje, tryby zawarcia i forma

Lekcja 1: Podstawowe informacje o umowach

O tym, jaka jest definicja umowy, od kiedy mamy do czynienia z umową, jak dzielą się umowy, jakie są sposoby zawierania umów.

Lekcja 2: Zawarcie umowy w trybie ofertowym oraz w trybie negocjacji

O tym, na czym polega zawarcie umowy w trybie ofertowym oraz negocjacji, jakie są elementy oferty w poszczególnych trybach, jak wygląda schemat zawarcia umowy, ile jest ważna oferta, jakie klauzule pojawiają się w ofertach i co oznaczają, co to jest milczące i konkludentne przyjęcie oferty, co to jest oferta publiczna, jakie są warunki prowadzenia negocjacji, na czym polega tajemnica negocjacji.

Lekcja 3: Zawarcie umowy w trybie przetargu i aukcji (prywatnej)

O tym, na czym polega zawarcie umowy w trybie przetargu prywatnego i aukcji, co to jest wadium, w jakim momencie dochodzi do zawarcia umowy w poszczególnych trybach oraz czy można unieważnić zawartą umowę.

Lekcja 4: List intencyjny, umowa przedwstępna i warunkowa

O tym, co to jest list intencyjny, co to jest umowa przedwstępna, na czym polega umowa warunkowa.

Lekcja 5: Forma umowy

O tym, czym charakteryzuje się umowa ustna, jaka jest różnica pomiędzy umową w formie pisemnej a dokumentowej, czym jest umowa w formie elektronicznej, w jakich sytuacjach stosuje się umowę w formie aktu notarialnego, jak zgodnie z prawem zmienić umowę.

Moduł 2: Praktyczne aspekty zawierania i rozwiązywania umów

Lekcja 1: Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego

O tym, jak sprawdzić, kto może podpisać umową, jakie odpisy można pobrać z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie znaleźć oficjalne dane z Krajowego Rejestru Sądowego, co zrobić jeśli dane osoby, która ma podpisać umowę nie figurują w odpisie z KRS.

Lekcja 2: Osoby uprawnione do zawierania (podpisywania) umów

O tym, kto może podpisać umowę w przypadku: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej, fundacji, stowarzyszenia, spółki cywilnej, działalności jednoosobowej, a także:  w jakim miejscu należy złożyć podpis pod umową i czy pieczętowanie umowy jest obowiązkowej.

Lekcja 3: Pełnomocnictwo i prokura

O tym, jakie są zasady udzielania pełnomocnictwa, na czym polega pełnomocnictwo substytucyjne, jakie są warunki podpisania umowy ze swoją spółką i co to jest prokura.

Lekcja 4: Przygotowanie dokumentu umowy

O tym, jak właściwie przygotować dokument umowy, jak powinna przebiegać współpraca z prawnikiem, który przygotowuje dokument umowy oraz jaki jest kanon tworzenia umowy.

Lekcja 5: Rozwiązywanie umów

O tym, jak przebiega rozwiązanie umowy, czym się różni wypowiedzenie umowy od odstąpienia od umowy oraz co to jest uchylenie się od skutków zawarcia umowy i kiedy może nastąpić.

Moduł 3. Podsumowanie

1. W praktyce, czyli historie z wokandy

Historie wybranych spraw sądowych, które wynikły z błędów popełnionych na etapie sporządzania i podpisywania umów.

2. Podsumowanie

Najważniejsze informacje podsumowujące szkolenie.

Prowadzący

Piotr Proniewski – adwokat, współwłaściciel Kancelarii Adwokackiej Proniewski Przybyłka (www.ppsc.pl). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie pracy i prawie kontraktów handlowych oraz prawie upadłościowym i naprawczym. Do tej pory przeprowadził ponad 800 godzin szkoleniowych.

Opinie

Kup szkolenie

Kupując szkolenie otrzymują Państwo:
dostęp online do materiałów wideo przez okres 3 miesięcy
możliwość ściągnięcia materiałów szkoleniowych w formie pdf

Udział w przygotowaniu szkolenia brali:

Pomysł: Wojciech S. Wocław
Operator kamery, montaż: Dominik Kusion

Scenariusz i prowadzenie: Piotr Proniewski
Grafiki: Dmytro Nikiforchuk