Reklamacje
w obrocie handlowym

SZKOLENIE ONLINE

OPIS PROBLEMU

Konsument, który kupił jakiś towar i odkrył jego wady ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z reklamacją. Prawo pozwala mu wystąpić z szeregiem żądań. Jak może i jak powinien odnieść się do nich sprzedawca? Odpowiedź między innymi na to pytanie można znaleźć w szkoleniu pt. „Reklamacje przy sprzedaży rzeczy”. Choć to szkolenie kierujemy przede wszystkim do osób, które zajmują się rozpatrywaniem reklamacji, to jesteśmy przekonani, że w równym stopniu skorzystają z niego konsumenci, którzy chcieliby zwiększyć świadomość swoich praw. Wokół tematu reklamacji narosło dużo mitów, a niektórym konsumentom trudno zrozumieć różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją. Szkolenie zawiera nie tylko solidną porcję wiedzy, ale także omawia sytuacje z życia wzięte.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA,
czyli NAUCZĘ się, jak:

 • z jakimi żądaniami może wystąpić klient,
 • jakie są podstawy reklamacji,
 • kim jest konsument, przedsiębiorca i przedsiębiorca-konsument,
 • jaka jest różnica pomiędzy rękojmią a gwarancją,
 • kto wobec kogo odpowiada zgodnie z przepisami o rękojmi,
 • czy można modyfikować zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
 • co to są wady fizyczne,
 • co to są wady prawne,
 • z jakimi roszczeniami klient może wystąpić z tytułu reklamacji,
 • jaki jest termin na zbadanie towaru i na zgłoszenie wady,
 • jaki jest okres odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku rękojmi,
 • co to jest gwarancja,
 • jaki jest okres jej obowiązywania,
 • jaka jest zależność pomiędzy uprawnieniami z tytułu gwarancji a rękojmi,
 • jak wygląda obsługa procesu reklamacyjnego,
 • komu należy złożyć reklamację,
 • jak powinno wyglądać zgłoszenie reklamacyjne,
 • ile czasu sprzedawca ma na ustosunkowanie się do reklamacji,
 • koszty reklamacji,
 • kim jest rzecznik konsumentów i jakie ma uprawnienia,
 • jak przebiega postępowanie sądowe dotyczące reklamacji i gwarancji,
 • kto musi wykazać. że wystąpiła wada,
 • jakie są i kto ponosi koszty postępowania,
 • a także rozwieję kilka najpopularniejszych mitów na temat reklamacji.

To szkolenie jest dla wszystkich, którzy:

 • samodzielnie rozpatrują reklamacje (np. dla małych przedsiębiorców i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
 • pracują w działach reklamacji,
 • zajmują się sprzedażą,
 • prowadzą sklep internetowy,
 • są konsumentami i są zainteresowani poznaniem swoich praw.

Szkolenie online. Jak to działa?

Szkolenie składa się z określonej liczby filmów do oglądania online na specjalnej platformie.

Kupując szkolenie otrzymuje się dostęp do platformy na okres 3 miesięcy.

Każdy samodzielnie decyduje kiedy się szkoli i ile czasu na to poświęca. My podpowiadamy najlepsze rozwiązanie.

Pod każdym filmem można pobrać materiały szkoleniowe w formie pdf.

Szkolenie zostało zrealizowane przez kilkuosobowy zespół z użyciem najwyższej jakości sprzętu.

LICZBA LEKCJI
6

CZAS TRWANIA
1 h 28 min

MATERIAŁY POMOCNICZE
pdf

ZALETY SZKOLENIA

 • Trener w prosty i łatwy do przyswojenia sposób omawia najważniejsze zasady reklamacji.
 • Kurs przedstawia zagadnienie kompleksowo.
 • Wiedza przekazana jest w sposób przystępny w formie krótkich materiałów wideo.
 • Nauka przebiega w przyjemnej i życzliwej atmosferze.
 • Szkolenie składa się z profesjonalnie nagranych i opracowanych materiałów wideo o obrazie i dźwięku świetnej jakości.
 • Uczestnicy otrzymują dodatkowo materiały do pobrania, m.in. pdf z notatkami ze szkolenia oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przekazujemy wiedzę w atrakcyjnej i innowacyjnej formie.
 • Szkolenie prowadzi doświadczony trener, który zna zagadnienie w teorii i praktyce.

Program szkolenia

Moduł 1. Wprowadzenie do tematyki reklamacji

Lekcja 1. Podstawowe informacje

O tym, z jakimi żądaniami może wystąpić klient, jak sprzedawca powinien się odnieść do reklamacji i z czego wynikają różnice w procedurach reklamacyjnych.

Lekcja 2. Podstawowe pojęcia

O tym, kim jest konsument, przedsiębiorca i przedsiębiorcy-konsument oraz co to jest rękojmia i gwarancja.

Moduł 2. Rękojmia i gwarancja

Lekcja 1. Rękojmia

O tym, co to jest rękojmia, kto wobec kogo odpowiada zgodnie z przepisami o rękojmi, czy można modyfikować zasady odpowiedzialności, jaka jest definicja wad rzeczy, z jakimi roszczeniami reklamacyjnymi może wystąpić konsument oraz z jakich uprawnień może skorzystać (żądanie naprawienia towaru, obniżenia ceny, odstąpienie od umowy), jaki jest termin na zbadanie towaru, a jaki na zgłoszenie wady i jaki jest okres odpowiedzialności sprzedawcy.

Lekcja 2. Gwarancja

O tym, co to jest gwarancja, jaki jest okres jej obowiązywania oraz jaka jest zależność pomiędzy uprawnieniami z tytułu gwarancji a rękojmi.

Moduł 3 Proces reklamacyjny

Lekcja 1. Obsługa procesu reklamacyjnego

O tym, komu składamy reklamację, jak wygląda zgłoszenie reklamacyjne, jakie są mity na temat reklamacji, ile sprzedawca ma czasu na rozpatrzenie reklamacji, kto pokrywa jej koszty oraz kim jest i jakie uprawnienia ma rzecznik konsumentów.

Lekcja 2. Informacje o postępowaniu sądowym dotyczącym reklamacji i gwarancji

O tym, jak przebiega takie postępowanie, kto musi wykazać. że wystąpiła wada oraz jakie są i kto ponosi koszty postępowania.

Prowadzący

Leszek Przybyłka – adwokat, doradca podatkowy, współwłaściciel Kancelarii Adwokackiej Proniewski Przybyłka (www.ppsc.pl). Specjalizuje się w prawie podatkowym, , w sporach sądowych, prawie inwestycji budowlanych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Do tej pory przeprowadził ponad 500 godzin szkoleniowych.

Pracuje dla największych polskich i zagranicznych firm, wykłada na uczelniach wyższych. Częsty gość programów telewizyjnych i radiowych. Więcej na www.wojciechswoclaw.pl.

Opinie

Kup szkolenie

Kupując szkolenie otrzymują Państwo:
dostęp online do materiałów wideo przez okres 3 miesięcy
możliwość ściągnięcia materiałów szkoleniowych w formie pdf

Udział w przygotowaniu szkolenia brali:

Pomysł: Wojciech S. Wocław
Operator kamery: Dominik Kusion
Montaż: Dominik Kusion

Scenariusz i prowadzenie: Leszek Przybyłka
Grafiki: Dmytro Nikiforchuk