Ochrona danych osobowych
RODO

SZKOLENIE ONLINE

OPIS PROBLEMU

Dane osobowe są wszędzie. Praktycznie każda firma przetwarza je na co dzień. Każda osoba posiadająca dostęp do danych osobowych powinna znać podstawy ich ochrony. Zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo, ale również wiarygodność przedsiębiorstwa i wypływa na jego pozytywne postrzeganie wśród kontrahentów, klientów i pracowników. Od wprowadzenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdążyło już narosnąć dużo mitów. Szkolenie stanowi znakomite wprowadzenie w temat. Wyjaśnia, czym właściwie są dane osobowe i jak je prawidłowo chronić będąc przedsiębiorcą i pracownikiem. Odpowiada między innymi na pytania, jak nie naruszyć ochrony danych osobowych i jak nie narazić się na sankcje z tym związane. Zawiera też konkretne rady dotyczące codziennych dobrych praktyk, dzięki którym można uniknąć naruszenia bezpieczeństwa danych. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA,
czyli NAUCZĘ się, jak:

 • czym są dane osobowe,
 • czym charakteryzują się dane zwykłe, biometryczne i wrażliwe,
 • jakie są zasady przetwarzanie danych osobowych,
 • jak prawidłowo przechowywać dane osobowe,
 • czym jest zbiór danych osobowych,
 • kim jest administrator danych osobowych, a kim procesor danych osobowych,
 • na czym polega zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • kim jest i kiedy powołuje się inspektora danych osobowych,
 • jakie są obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • jakie dokumenty należy prowadzić, jeśli przetwarza się dane osobowe,
 • co powinna zawierać umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • czym jest naruszenie ochrony danych osobowych,
 • jak postępować w przypadku naruszenia danych osobowych,
 • jak na co dzień dbać o bezpieczeństwo danych osobowych,
 • jaka jest odpowiedzialność za naruszenie danych osobowych,
 • co grozi przedsiębiorcy, a co pracownikowi za naruszenie bezpieczeństwa danych,
 • w jakiej sytuacji i kto może przeprowadzić w firmie kontrolę przetwarzania danych osobowych,
 • jak wygląda kontrola.

To szkolenie jest dla wszystkich, którzy:

 • prowadzą przedsiębiorstwo, własną firmę, zatrudniają ludzi i operują danymi osobowymi,
 • są pracownikami, którym powierza się dane osobowe innych osób,
 • powołują lub mają kontakt z administratorem danych i chcą wiedzieć, jakie na nim spoczywają obowiązki,
 • przygotowują lub mają do czynienia z umowami powierzenia danych,
 • chcą nauczyć się, w jaki sposób chronić dane osobowe,
 • chcą postępować w sposób, który pozwoli uniknąć kar za naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
 • chcieliby prawidłowo postępować z danymi osobowymi.

Szkolenie online. Jak to działa?

Szkolenie składa się z określonej liczby filmów do oglądania online na specjalnej platformie.

Kupując szkolenie otrzymuje się dostęp do platformy na okres 3 miesięcy.

Każdy samodzielnie decyduje kiedy się szkoli i ile czasu na to poświęca. My podpowiadamy najlepsze rozwiązanie.

Pod każdym filmem można pobrać materiały szkoleniowe w formie pdf.

Szkolenie zostało zrealizowane przez kilkuosobowy zespół z użyciem najwyższej jakości sprzętu.

LICZBA LEKCJI
19

CZAS TRWANIA
52 min

MATERIAŁY POMOCNICZE
pdf

ZALETY SZKOLENIA

 • Kurs przedstawia zagadnienie kompleksowo: z perspektywy pracodawcy i pracownika.
 • Wiedza przekazana jest w sposób przystępny w formie krótkich materiałów wideo.
 • Nauka przebiega w przyjemnej i życzliwej atmosferze.
 • Szkolenie składa się z profesjonalnie nagranych i opracowanych materiałów wideo o obrazie i dźwięku świetnej jakości.
 • Uczestnicy otrzymują dodatkowo materiały do pobrania, m.in. pdf z notatkami ze szkolenia oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przekazujemy wiedzę w atrakcyjnej i innowacyjnej formie.
 • Szkolenie prowadzi doświadczona trenerka, która zna zagadnienie w teorii i praktyce, a także jest autorką fachowych publikacji z zakresu danych osobowych.

Program szkolenia

Moduł 1. Podstawowe pojęcia 

Lekcja 1. Krajowa reforma ochrony danych osobowych

O tym, co przyniosła krajowa reforma danych osobowych, jakie dokumenty regulują kwestię ochrony danych osobowych i gdzie obowiązuje RODO.

Lekcja 2. Podstawowe pojęcia

O tym, co to są dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, przechowywanie danych osobowych, zbiór danych osobowych, kim są administrator, procesor i inspektor danych osobowych, na czym polega zgoda na przetwarzanie danych.

Moduł 2. Podstawowe zasady związane z ochroną danych osobowych

Lekcja 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

O tym, jakie są podstawowe zasady olzetwrazaia danych osobowych, kiedy można, a kiedy nie można ich gromadzić, do czego mają prawo osoby, który dane są przetwarzane i jakie informacje należy im przekazać.

Lekcja 2. Rodzaje danych osobowych

O tym, czym są dane zwykłe, biometryczne i wrażliwe.

Moduł 3. Działalność przedsiębiorstwa a RODO

Lekcja 1. Zgodność działalności przedsiębiorstwa z przepisami o ochronie danych osobowych

O tym, jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe.

Lekcja 2. Rejestr czynności przetwarzania i kategorie czynności

O tym, jaką dokumentację należy prowadzić, kiedy przetwarza się dane osobowe i komu oraz w jakich sytuacjach należy ją udostępnić.

Lekcja 3. Elementy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

O tym, co powinna zawierać umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w jakich sytuacjach i z kim należy ją zawrzeć.

Moduł 4. Jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych?

Lekcja 1. Definicja naruszenia ochrony danych osobowych

O tym, kiedy dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych i jakie skutki może to przynieść.

Lekcja 2. Rodzaje naruszeń oraz sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia

O tym, jakie są ketgorie naruszeń danych osobowych, jak postępować w przypadku naruszenia danych, jakie procedury przygotować na taki wypadek, jakie przypadki naruszenia wymagają zgłoszenia, a jakie nie i jaki jest schemat działania z incydentami.

Lekcja 3. Jak zachowywać bezpieczeństwo danych osobowych?

O tym, jak na co dzień dbać o ochronę danych osobowych. Lekcja zawiera też listę dobrych praktyk związanych z ochroną danych osobowych.

Moduł 5. Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie danych osobowych

Lekcja 1. Kary za naruszenie przepisów RODO

O tym, jakie są kary za naruszenie przepisów RODO, w jakichś sytuacjach nakłada się karę wyższą, a w jakich — niższą.

Lekcja 2. Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna i karna

O tym, jaką odpowiedzialność za naruszenie danych ponosi przedsiębiorca, a jaką pracownik i czego m.in. może się domagać osoba, której prawa zostały naruszone.

Moduł 6. Kontrola przetwarzania danych osobowych

Lekcja 1. Podstawowe informacje

O tym, w jakiej sytuacji i kto może przeprowadzić w przedsiębiorstwie kontrolę przetwarzania danych osobowych.

Lekcja 2. Sposób przeprowadzania kontroli

O tym, jak przebiega kontrola przetwarzania danych osobowych, co sprawdzają kontrolerzy, jakie dokumenty należy udostępnić i czym kończy się taki proces.

Prowadzący

Klara Andres – adwokat, radca prawny, współwłaściciel Kancelarii New Quality Legal (nqlegal.pl). Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, prawie nieruchomości, prawie medycznym, prawie karnym, prawie bankowym oraz wybranych zagadnieniach prawa autorskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego, prelegent i wykładowca. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych przedsiębiorstw.

Opinie

Kup szkolenie

Kupując szkolenie otrzymują Państwo:
dostęp online do materiałów wideo przez okres 3 miesięcy
możliwość ściągnięcia materiałów szkoleniowych w formie pdf

Udział w przygotowaniu szkolenia brali:

Pomysł: Wojciech S. Wocław
Operator kamery: Dominik Kusion
Montaż: Dominik Kusion

Scenariusz i prowadzenie: Klara Andres
Grafiki: Dmytro Nikiforchuk